Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2014

freedooom
Czasami wierzyć się nie chce, że ta prawda to na prawdę prawda. Czasami z całych sił chciało by się wierzyć, że to nie jest prawda. 
Reposted fromdrowsy drowsy
8432 2540 500
Reposted fromheartaddicted heartaddicted
8415 a379
Reposted fromheartaddicted heartaddicted
freedooom
8743 1b17
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
freedooom
8745 f977
Reposted fromdontbemad dontbemad

September 21 2014

freedooom
Bo już nigdy nie będzie tak jak kiedyś, nawet gdybyśmy bardzo chcieli to naprawić.
Zawsze będzie czegoś brakowało
freedooom
  Możemy wrócić do tego co było dawniej, do uśmiechów pełnych ciepła, do spojrzeń pełnych miłości, do dni, w których czuliśmy się naprawdę szczęśliwi, do chwil, w których nie liczyło się nic prócz naszych dłoni tworzących całość i idealną kompozycję. Oczywiście, że możemy cofnąć się w czasie i spróbować odegrać to wszystko jeszcze raz, na nowo, od początku, spróbować jak to smakuje, jaki ma kolor i zapach. Możemy udawać, że wciąż łączy Nas ta magiczna więź, która kiedyś miała sens, a dziś jest tylko wspomnieniem. Możemy, jasne, podejdź tu, podaj mi dłoń i spróbujmy.
Boisz się? Właśnie w tym jest sęk, boisz się wrócić i spróbować bo jesteś świadoma tego, że to co było już nie wróci, a każda kolejna próba skończy się porażką. Nic już nie będzie tak świeże jak pierwsze spojrzenie, pierwszy pocałunek, pierwszy uścisk dłoni. To wszystko co dzieje się teraz jest tylko przypomnieniem sobie dawnych chwil, lecz bez tego ciepła i szybszego bicia serca.
To nie to samo, to już nie my..
freedooom
To zabawne jak bezwartościowa możesz się poczuć przez jedną osobę.
freedooom
A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem?
Reposted byfreedomlover freedomlover
freedooom
Świat cierpi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są cokolwiek warci.
Reposted byfreedomlover freedomlover
freedooom
Najbardziej lubiła te chwile, kiedy w upalne dni,
trzymając się za ręce, chowali się w zakamarkach opuszczonych budynków i potajemnie pili zimne piwo albo tanie wino.
 Potem On palił te najtańsze papierosy i całował ją namiętnie raz po razie, a Ona śmiała się bez żadnego konkretnego powodu.
 Nie było żadnych romantycznych kolacji, wyjazdów do kina czy teatru. Były spacery w deszczu bez parasola, po chodnikowych dziurach, parkowe wędrówki w towarzystwie komarów,
wieczorne spotkania z rozdeptanymi ślimakami pod stopami
oraz plac zabaw nocą przy blasku księżyca.
Reposted byfreedomlover freedomlover
freedooom
Usiadł przed nią i układając dłoń na jej policzku uśmiechał się delikatnie.
Wzrokiem przeszywał jej drobne, bezbronne ciało.
Jednym gestem sprawił, że ponownie go pokochała.
Bezgranicznie tak już na amen.
Reposted byfreedomlover freedomlover
freedooom
Chce być jedyną, która sprawia, że jesteś szczęśliwy.
Reposted byfreedomlover freedomlover

September 19 2014

9521 be93 500
Reposted fromnakedrevolver nakedrevolver
freedooom
Nie, zołzą nie jesteś. Zołza to określenie na złą małpę, a ty po prostu jesteś problematyczną kobietą, jak większość kobiet. To jest wpisane w kalkulację zysków i strat.
— PJ
Reposted frombygones bygones
freedooom
0246 cc55
Reposted frommisza misza
freedooom
Była to miłość od pierwszego wejrzenia, od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego wejrzenia.
— niezmiennie ukochana, "Lolita"
Reposted fromdusix dusix
0703 0857
Reposted fromobroechlins obroechlins
freedooom
Z pewnością, wymaganie wierności nie było czymś zbyt wygórowanym. Choć, kto wie? Czy w dzisiejszych czasach ludzie przejmują się jeszcze czymś takim jak wierność?
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18
freedooom
1312 ec75
Reposted fromstopme stopme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl